Webkamera
(jaké je u nás počasí)
Pohled na hráz Velkého počernického rybníka - převzato s laskavým svolením z www.vasit.cz
Pohled na hráz Velkého počernického rybníka


Projekt čistoty
Výsledky pilotního projektu
„Index čistoty – metodika pro stanovení čistoty veřejných prostranství“ pro
MČ Praha - Dolní Počernice
  3.11.2014 18:00
1. ustavující zasedání zastupitelstva MČ Praha - Dolní Počernice, které se bude konat v pondělí dne 3. 11. 2014 v 18.00 hod. v sále hotelu Svornost, Novozámecká 284, Praha-Dolní Počernice


Plakát k náhlednutí zde

  30.10.2014 18:30
Pozvánka na 125. cestopisnou besedu „Zapomenuté bohatství“ 30.října od 18:30


Plakát k náhlednutí zde

  5.11.2014 17:00
Pozvánka na jednání u „kulatého stolu“ 5.listopadu od 17:00


Plakát k náhlednutí zde

  23.10.2014 18:00
96. VÝROČÍ VZNIKU SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKA


Plakát k náhlednutí zde

  8.10.2014
 Dolnopočernický zpravodaj


Dolnopočernický zpravodaj
7, 8, 9/2014

 26.9.2014
 Praha Neznámá

Vážení návštěvníci našich stránek,

rád bych vás upozornil na články, které vyšly na stránkách Praha Neznámá, kde mají Dolní Počernice dokonce 4 články. Doporučuji vám prohlídku obsahu těchto stránek, které jsou v případě Dolních Počernice velmi zdařilé a vhodně propagují naši městskou část.

Zbyněk Richter, starosta.
 

 24.9.2014
 Výlov Velkého Počernického rybníka

Dne 16. 10. 2014 se uskuteční cca od 8.00 hod. výlov Velkého Počernického rybníka.

V rámci výlovu proběhne výchovně vzdělávací akce ve spolupráci MČ Praha – Dolní Počernice, Střediska ekologické výchovy Lesů hl. m. Prahy a Vodní záchranné služby, která bude zaměřena převážně na školní mládež. V průběhu výlovu se děti seznámí s rybničním hospodářstvím, s druhy ryb a vodního ptactva, s technikou rybolovu a s dalšími tématy, souvisejícími s přírodou a životním prostředím. Novinkou bude prezentace Vodní záchranné služby v oblasti styku obyvatel s vodou a prováděním záchranných akcí při tonutí.
Přijďte strávit hezké a poučné dopoledne na hráz Počernického rybníka.
 

 22.9.2014
 VOLBY

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
do zastupitelstva hl. m. Prahy a MČ Praha-Dolní Počernice, do Senátu Parlamentu ČR ve volebním obvodu č. 24

11.8.2014
Informace k volbám do Senátu Parlamentu ČR, konaných ve dnech 10. a 11.10.2014 ve volebním obvodu č. 24

Žádost o vydání voličského průkazu
 

 22.9.2014
 ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO 

UPOZORNĚNÍ
Ordinace pediatrie i alergologie

budou v pondělí 27. 10. 2014 zavřené.
PEDIATRIE pro akutní stavy zajištěn zástup: MUDr.Hana Kučerová, Žižkova 419, Šestajovice, Tel: 281961359. Ordinační hodiny v pondělí: 8–13 hod.
Děkuji. MUDr. Jan Radina
 

 16.9.2014
 Slovo starosty

Vážení spoluobčané,

s blížícím se koncem volebního období se nám podařilo dosáhnout několika úspěchů, které se v budoucnu projeví na zkvalitnění života v Dolních Počernicích. Předně je to pořízení nového samosběrného vozu, jehož provozem se zlepší kvalita našich ulic a veřejných prostranství. V druhé řadě jsme obdrželi z OPPK významnou dotaci ve výši cca 45 mil. Kč na realizaci projektu Rehabilitace zámeckého parku v Dolních Počernicích, který získá novou podobu. Do tohoto projektu je zahrnuta i revitalizace bývalého zahradnictví při ul. Národních hrdinů.

V sobotu 15. září byla slavnostně otevřena nová naučná stezka s názvem Geologická zahrada. Tu si můžete v klidu prohlédnout v parčíku za místním hřbitovem. Podali jsme též žádost na MŠMT na přístavbu Mateřské školy DUHA ve Svatoňovické ulici a v závěru roku se pravděpodobně dočkáme řešení dopravní situace před základní školou formou kruhového objezdu. V souvislosti s těmito akcemi nás však čeká přijetí rozpočtových opatření, kterými budeme muset zajistit povinnou spoluúčast žadatele v řádu několika milionů Kč. Věřím, že se jak staré, tak nové vedení naší MČ s financováním těchto projektů bez problémů vypořádá.

Zbyněk Richter, starosta

 12.8.2014
 KONTEJNERY NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

Umístění kontejnerů na objemný odpad z domácností v MČ Praha-Dolní Počernice ve II. pololetí r. 2014:

stanoviště:
ul. Úpická (u stanoviště tříděného odpadu)
ul. V Ráji (parkoviště u fotbalového hřiště)
ul. V Čeňku (u úřední desky)
ul. Nad Rybníkem (konečná MHD č. 263)

termíny přistavení v odpoledních hodinách 16.-20.00:
9.9. 2014 - všechna stanoviště - 4 VOK
11.11.2014 - jen Úpická, Nad Rybníkem - 2 VOK
 

 29.6.2014
 Magistrát hlavního města Prahy  

Pražské kontaktní centrum:  12 444
 

 20.6.2014
 NOVÁ ZASTÁVKA PID "NAD RYBNÍKEM"  

Zastávka bude uvedena do provozu se zahájením letních prázdnin v síti Pražské integrované dopravy
bude uvedena do provozu od soboty 28. června 2014.

Nově zřízená zastávka pro linku PID 263 mezi zastávkami „Škola Dolní Počernice“ a „U Počernického rybníka“ (pouze ve směru „Bezděkovská“) ponese název „Nad Rybníkem“, zastávka bude celodenně a celotýdenně na znamení.

 10.6.2014
 IPR v knihovně  

Představení činnosti Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy - 4× veřejná diskuze — Městská knihovna, Mariánské nám. 1 — 18:00

 19.5.2014
 SVOZ BIOODPADU

Harmonogram sezónního svozu bioodpadů 2014
Pravidelný den odvozu: pátek, lichý týden
(
Den prvního odvozu 11.4.2014)

 15.5.2014
 PROGRAM ČISTÁ ENERGIE PRAHA 2014  

Z programu je možno získat dotaci na přeměnu topného systému z tuhých paliv na ekologická, náhradu plynových a elektrických lokálních topidel centrálním vytápěním, ale i na výměnu dožívajícího plynového kotle za nový.

 1.5.2014
 Certifikát - elektroodpad

Certifikát společenské odpovědnosti za zodpovědný přístup k životnímu prostředí, zpětnému odběru výrobků a třídění odpadů.
Certifikát o vytvoření českého rekordu "Praha plná počítačů".

 10.4.2014
 OMEZENÍ DOPRAVY

Omezení dopravy:
Výstavba kanalizačního sběrače H - prodloužení do Běchovic ( etapa 0001).
Situační plánek

 

Úvod   

 Rychlé informace z Úřadu MČ Praha-Dolní Počernice


 

 Slovo starosty

Vážení spoluobčané,

s blížícím se koncem volebního období se nám podařilo dosáhnout několika úspěchů, které se v budoucnu projeví na zkvalitnění života v Dolních Počernicích. Předně je to pořízení nového samosběrného vozu, jehož provozem se zlepší kvalita našich ulic a veřejných prostranství. V druhé řadě jsme obdrželi z OPPK významnou dotaci ve výši cca 45 mil. Kč na realizaci projektu Rehabilitace zámeckého parku v Dolních Počernicích, který získá novou podobu. Do tohoto projektu je zahrnuta i revitalizace bývalého zahradnictví při ul. Národních hrdinů.

V sobotu 15. září byla slavnostně otevřena nová naučná stezka s názvem Geologická zahrada. Tu si můžete v klidu prohlédnout v parčíku za místním hřbitovem. Podali jsme též žádost na MŠMT na přístavbu Mateřské školy DUHA ve Svatoňovické ulici a v závěru roku se pravděpodobně dočkáme řešení dopravní situace před základní školou formou kruhového objezdu. V souvislosti s těmito akcemi nás však čeká přijetí rozpočtových opatření, kterými budeme muset zajistit povinnou spoluúčast žadatele v řádu několika milionů Kč. Věřím, že se jak staré, tak nové vedení naší MČ s financováním těchto projektů bez problémů vypořádá.

Zbyněk Richter, starosta