Webkamera
(jaké je u nás počasí)
Pohled na hráz Velkého počernického rybníka - převzato s laskavým svolením z www.vasit.cz
Pohled na hráz Velkého počernického rybníka


Projekt čistoty
Výsledky pilotního projektu
„Index čistoty – metodika pro stanovení čistoty veřejných prostranství“ pro
MČ Praha - Dolní Počernice
 10.7.2014
 ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO 

LÉKAŘI - DOVOLENÁ 2014
MUDr. Hana NOVÁKOVÁ
28. 7. - 8. 8., a  15. 9. - 19. 9.2014

MUDr. Zuzana Dastychová
7. 7. - 11. 7., a  28. 7. - 8. 8.,  21. + 22. 8.2014

 9.7.2014
 KNIHOVNA 

Místní knihovna Dolní Počernice bude uzavřena celý měsíc srpen.

V červenci je knihovna otevřena v obvyklé otevírací době. Výpůjční doba knih zapůjčených před prázdninami  se prodlužuje do září.

 4.7.2014
 AGENDA 21  

Výsledky jednání 5. Fóra Zdravé MČ Praha – Dolní Počernice 15.5.2014

ANKETA

Které problémy MČ považujete Vy za nejpodstatnější?
 

 29.6.2014
 Magistrát hlavního města Prahy  

Pražské kontaktní centrum:  12 444
 

 20.6.2014
 NOVÁ ZASTÁVKA PID "NAD RYBNÍKEM"  

Zastávka bude uvedena do provozu se zahájením letních prázdnin v síti Pražské integrované dopravy
bude uvedena do provozu od soboty 28. června 2014.

Nově zřízená zastávka pro linku PID 263 mezi zastávkami „Škola Dolní Počernice“ a „U Počernického rybníka“ (pouze ve směru „Bezděkovská“) ponese název „Nad Rybníkem“, zastávka bude celodenně a celotýdenně na znamení.

 10.6.2014
 IPR v knihovně  

Představení činnosti Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy - 4× veřejná diskuze — Městská knihovna, Mariánské nám. 1 — 18:00

 6.6.2014
 ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO 

ORDINAČNÍ DOBA PEDIATRIE A ALERGOLOGIE PRÁZDNINY 2014 - od 1.7. do 31. 8. 2014
 

 19.5.2014
 SVOZ BIOODPADU

Harmonogram sezónního svozu bioodpadů 2014
Pravidelný den odvozu: pátek, lichý týden
(
Den prvního odvozu 11.4.2014)

 15.5.2014
 PROGRAM ČISTÁ ENERGIE PRAHA 2014  

Z programu je možno získat dotaci na přeměnu topného systému z tuhých paliv na ekologická, náhradu plynových a elektrických lokálních topidel centrálním vytápěním, ale i na výměnu dožívajícího plynového kotle za nový.

 1.5.2014
 Certifikát - elektroodpad

Certifikát společenské odpovědnosti za zodpovědný přístup k životnímu prostředí, zpětnému odběru výrobků a třídění odpadů.
Certifikát o vytvoření českého rekordu "Praha plná počítačů".

 10.4.2014
 OMEZENÍ DOPRAVY

Omezení dopravy:
Výstavba kanalizačního sběrače H - prodloužení do Běchovic ( etapa 0001).
Situační plánek

 

Úvod   

 Rychlé informace z Úřadu MČ Praha-Dolní Počernice


 

 Slovo starosty

Vážení spoluobčané,

na jiném místě našich stránek naleznete soubor údajů, nazvaný „Rozvaha o území městské části Praha – Dolní Počernice". Tento poměrně obsáhlý materiál je v současné době předmětem zpracování všemi MČ hl. m. Prahy a je součástí příprav a tvorby nového Metropolitního plánu. Je nanejvýš potřebné, aby se do tohoto procesu zapojila i veřejnost. Budu velice rád, když u vás naleznu odezvu k tomuto matriálu ve formě nových podnětů či připomínek a to jakoukoliv formou. Naše zastupitelstvo bude tento bod projednávat na svém 29.zasedání dne 16. 6. 2014 a proto vás na něj srdečně zvu za účelem společného rozhodování o budoucí podobě Dolních Počernic.

Zbyněk Richter, starosta

Rozvaha o území MČ Praha – Dolní Počernice, květen 2014.