Webkamera
(jaké je u nás počasí)
Pohled na hráz Velkého počernického rybníka - převzato s laskavým svolením z www.vasit.cz
Pohled na hráz Velkého počernického rybníka


Projekt čistoty
Výsledky pilotního projektu
„Index čistoty – metodika pro stanovení čistoty veřejných prostranství“ pro
MČ Praha - Dolní Počernice
 19.4.2014
 Cestopisná beseda

Jménem občanského sdružení Počin si Vás dovolujeme pozvat na 122. cestopisnou besedu
"U jezera Tanganika" o práci geologa v Demokratické republice Kongo
,
kterou tentokrát poslední březnový čtvrtek, tedy
24. dubna 2014 od 18,30 hodin v zasedací síni dolnopočernické radnice(Stará obec 10, Praha 9 - Dolní Počernice) v rámci pravidelného cyklu
„Každý poslední čtvrtek novou zemi“ povede a promítáním diapozitivů doprovodí RNDr. Jiří Kraus. Jako vždy budeme podávat stylové občerstvení. Účast na besedě je zdarma.

 17.4.2014
 Slovo starosty

Vážení spoluobčané,

počátkem dubna letošního roku bylo předáno staveniště pro realizaci veřejně prospěšné stavby „ Výstavba kanalizačního sběrače H“. Jedná se o pokračování této stavby od mostu přes Rokytku ulicemi Národních hrdinů a Nad Rybníkem a dále podél Rokytky směrem na Běchovice. V průběhu stavby dojde k omezení provozu na výše uvedených ulicích z důvodu nutnosti umístění startovacích šachet pro provádění tunelovaní a usazování rour. V prostoru u mostu přes Rokytku bude pokáceno 5 stromů, které brání výstavbě tohoto sběrače. Po ukončení stavby bude provedena náhradní výsadba zeleně. Dovoluji si všechny naše občany požádat o trpělivost při omezení silničního provozu a o součinnost při zachování jeho bezpečnosti.

Zbyněk Richter, starosta
 

 17.4.2014
 Pohlednice Dolních Počernic

Velikonoční pohlednice jsou k prodeji v Informačním centru.

 17.4.2014
 Mateřská škola Praha - Dolní Počernice

Akce dětí ze ZŠ Dolní Počernice a MŠ DUHA
Celé Česko čte dětem únor /2014
Akce dětí z MŠ DUHA

 15.4.2014
 POZVÁNKA DEN ZEMĚ

Pozvánka na úklid kolem Počernického rybníka
který se koná v pátek 25.4. 2014 od 8.30 hod. – sraz na hrázi.


Akci pořádá MČ Praha – Dolní Počernice
ve spolupráci se základní školou
v rámci celosvětové kampaně DEN ZEMĚ
 

 10.4.2014
 OMEZENÍ DOPRAVY

Omezení dopravy:
Výstavba kanalizačního sběrače H - prodloužení do Běchovic ( etapa 0001).
Situační plánek


 

 10.4.2014
 POZVÁNKA

Pozvánka na den otevřených dveří,
který dne 19. 4. 2014 pořádá společnost Pražské služby a.s.

 26.3.2014
 Volby do Evopského parlamentu 23. a 24.5.2014

Žádost o vydání voličského průkazu
Volby do Evropského parlamentu -informace
Žádost o zápis do seznamu voličů

 

 24.3.2014
 Dolnopočernický zpravodaj

Dolnopočernický zpravodaj 1/2-2014

 18.3.2014
 Místní knihovna Praha - Dolní Počernice

Statistika za rok 2013

 18.3.2014
 Dolnopočernický zpravodaj

INZERCE V DOLNOPOČERNICKÉM ZPRAVODAJI

 13.3.2014
 Slovo starosty

Jarní slovo starosty.

Vážení spoluobčané,

jaro nás překvapilo o něco dříve než je uvedeno v kalendáři a tak naše MČ zahájila intenzivní práce na údržbě veřejné zeleně a pořádku. Přestože počasí nás ještě může překvapit, věřím, že i vy jste již začali připravovat své zahrádky na vegetační období. Byli bychom moc rádi, abyste nám pomohli s úklidem veřejných prostranství v blízkosti vašich domů. Věřím , že společnými silami docílíme uspokojivého vzhledu Dolních Počernic, který pak budeme muset průběžně udržovat. Při této příležitosti doporučuji uložení zeleného odpadu v kompostárně Malešice, kterou máme takřka za rohem a další, např. objemný odpad uložit ve sběrném dvoře, který je situován v areálu výzkumných ústavů Běchovice.

Zbyněk Richter, starosta

Úvod   

 Rychlé informace z Úřadu MČ Praha-Dolní Počernice